61.

ANALFABETA

poeta ze mnie żaden
prozy nie uprawiam
mówię niewyraźnie
często myląc słowa
lecz gdy myśl pochwycę
zaczynam rysować

mnie to pasuje