100.
ukoronowanie pierwszej setki, czas na ćwiartkę