126.

Robię różne rzeczy, szkice i nie szkice. Litery i nie litery. Plakaty i nie plakaty. Ilustracje i nie ilustracje. Komiksy i nie komiksy. Karykatury i nie karykatury.Tylko że wszystko jest jeszcze na stole operacyjnym, swoją drogą trochę na nim tłoczno...