134.

Trudno, będę gadał do siebie. Cały dzień dłubałem w drewnie. Poniżej mały drzeworyt, mieści się na formacie a5, później wrzucę więcej.