140.

Dalej myślę nad uśmiechem. Zacząłem też ćwiczyć się w malarstwie, czy jest już za późno dowiem się za kilka miesięcy.