171.Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia.