201.

Projektowania fontu nie da się zbić w jeden trzydniowy blok po 12h pracy, albo przysiąść w nocy, żeby wyrobić się przed deadlinem. Potrzeba czasu, odpoczynku, oko musi się odzwyczaić od projektu, żeby znów spojrzeć na świeżo i dostrzec wszystkie niuanse. Nie pomagają nagłe zrywy tylko regularność i cierpliwość. Kropla drąży skałę. Tylko czy aby na pewno to jest cecha szczególna projektowania krojów?