244.

Dużo się działo i przez chwilę przestałem śledzić postępy w moich sprawach. Stara zasada, kiedy pęka jedna podpora, na pozostałych spoczywa zbyt duży ciężar i w krótkim czasie upada wszystko. Trzeba szybko reagować, pielęgnować dobre nawyki, a już nieskuteczne lub szkodliwe zastępować lepszymi.